Branches

China Shenzhen

+86-755-88849879

China Shanghai

+86-21-51035386

China Tianjin

+86-22-60520580

China Chongqing

+86-23-61613881

China Hangzhou

+86-571-56571003

China Guangzhou

+86-20-62358025